بج سینه                  صفحه اصلی

 

بج سینه زیتون : ترکیبی از بج سینه مات و براق و سه رنگ سفید ، قرمز و سبز به نشانه پرچم ایران می باشد

بج سینه یا نشان سینه نمادی است چشمگیر برای همبستگی و وابستگی افراد به سازمان – گروه – نهاد – مذهب یا اعتقادات

بج سینه با اسمای  همچون اتیکت سینه، سنجاق سینه و گل سینه پلاک نیز شناخته می شود .

بدج Badge کلمه انگلیسی است که معنی آن نشان – امضاء – کلمه برجسته و مشخص می باشد و این کلمه به لفظ عامی فارسی بج تلفظ می شود 

قیمت بج سینه | قیمت نشان سینه | خرید بج سینه | بج سینه مات و براق

بج سینه  - pp41 - بج سینه -