تابلوپلکسی                    صفحه اصلی

 

تابلو پلکسی و پلاک پلکسی تشکیل شده از ورقهای پلکسی گلاس در دنیا بسیار پر کاربرد است ، تابلو سازی با این ورقه های تکنیکهای مختلفی دارد. ابعاد سایز استاندارد ورق های پلکسی گلاس 180*120 سانتیمتر می باشد که با برش های مختلف با توجه به طیف سلیقه رنگی مشتری با دستگاه لیزر برش می خورد و با ماده ای به نام کلروفوم باهم ادقام (چسبیده) می شود.

پلکسی گلاسقیمت پلکسیتابلو پلکسیپلاک پلکسی

 

تابلو پلکسی + چوب فنی و حرفه ای  - pp44 - تابلو پلکسی -