تابلو چنلیوم                 صفحه اصلی

 

تابلو چنلیوم یا تابلو چلینیوم مرکز تربیت و عملیات سپکا ( سگ های پلیس ) با پلکسی سفید لبه مشکی 9 سانتیمتر  و 2تا باکس چنلیوم نیریوی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا استفاده گردید.

یکی از مهمترین اصول در خلق یک تابلو چنلیوم : گیرا با استاندارد و سطح فینیشینگ بالا، طراحی تابلو می باشد. گرافیک و یا طراحی خود مقوله ای است مفصل و مجزا با سطح استاندارد و قوانین اصولی این حرفه که می بایست توسط کاردان و متخصص انجام شود. طراحی قدم نخست در خلق یک اثر و یا تابلو سازی می باشد پس اگر از ابتدا در این امر دقت شود و طرح به درستی با رعایت استاندارد ها و با در نظر گرفتن زیبایی فونت و خطوط اجرا شود مسلماً نتیجه و محصول نهایی کار نیز بی نظیر خواهد بود.

قیمت تابلو چنلیوم | قیمت تابلو چلنیوم | خرید تابلو چنلیوم | تابلو چنلیوم | تابلو چلنیوم

تابلو چنلیوم سپکا  - pp19 - چنلیوم -