بج سینه                    صفحه اصلی

بج سینه یا نشان سینه نمادی است چشمگیر برای همبستگی و وابستگی افراد به سازمان – گروه – نهاد – مذهب یا اعتقادات

بج سینه با اسمای  همچون اتیکت سینه، سنجاق سینه و گل سینه پلاک نیز شناخته می شود .

بدج Badge کلمه انگلیسی است که معنی آن نشان – امضاء – کلمه برجسته و مشخص می باشد و این کلمه به لفظ عامی فارسی بج تلفظ می شود 

قیمت بج سینه – بج سینه زیبا – بج سینه چاپی – بج سینه رنگی – بج سینه با رزین – بج سینه مدرن – بج سینه

بج سینه  - gh 12 - بج سینه -