تابلوپلکسی                    صفحه اصلی

تابلو پلکسی پشت نور سفید : پلکسی سفید + و ترکیب رنگ پلکسی های دیگر که بر روی پوب 16میل نصب شده

ورقهای پلکسی گلاس در دنیا بسیار پر کاربرد است ، تابلو سازی با این ورقه های تکنیکهای مختلفی دارد. ابعاد سایز استاندارد ورق های پلکسی گلاس 180*120 سانتیمتر می باشد که با برش های مختلف با توجه به طیف سلیقه رنگی مشتری با دستگاه لیزر برش می خورد و با ماده ای به نام کلروفوم باهم ادقام (چسبیده) می شود.

پلکسی گلاس – قیمت پلکسی – تابلو پلکسی – پلاک پلکسی

تابلوپلکسی  - pp98 - تابلو پلکسی -