تندیس                    صفحه اصلی

 

تندیس پلکسی با پایه پرداخت

تشکیل شده از پلکسی مشکی با استیل طلایی اسدکاری شده و پایه پلکسی پرداخت دوبل

قیمت تندیستندیس زیباتندیس چاپیتندیس مدافع حرمتندیس پلاستیکیتندیس مدرنتندیس – تندیس شهید مدافع حرم مرتضی مسیب زاده

تندیس  - pp24 - tandis -