انواع تبلیغات - achap - انواع تبلیغات (بخش 2) -
۱۷
آذر

انواع تبلیغات (بخش ۲)

2. تبلیغات رادیویی

تبلیغات رادیویی به سال 1920 باز می گردد ، هنگامی که اولین ایستگاه های رادیویی تجاری در ایالات متحده راه اندازی شد. امروزه ، رادیو هنوز یک بستر بازاریابی و تبلیغات مرتبط برای گسترش دسترسی به یک رویداد حمایت مالی یا محصول جدید است. در این روش تبلیغ ، تبلیغ کننده به ایستگاه رادیویی می پردازد تا آگهی خود را در هنگام وقفه های مشخص بین موسیقی یا یک نمایش رادیویی پخش کند.