پلاک - 0 - پلاک و ساخت آن -
۲۳
آذر

پلاک و ساخت آن

پلاک سازی به حکاکی بر روی فلز های تخت به منظور نمایش دادن نوشته یا اشکال گوناگون را میباشد. حتما شما تا به حال با پلاک های جلو درب...

ادامه مطلب