تبلیغات تضمین شده - achap - تبلیغات تضمین شده (بخش3) -
۲۳
آبان

تبلیغات تضمین شده (بخش۳)

رادیو

صنعت رادیو در سال 2017 از این پرونده پیروی کرد. وست وود یکی ، که محتوای ورزشی ، اخبار و سرگرمی های ملی را هر هفته به 245 میلیون شنوند هر هفته در یک شبکه صوتی از 8000 ایستگاه پخش رادیویی وابسته و شرکای رسانه ای ارائه می دهد ، اولین ضمانت ROI را در سطح جهان اعلام کرد. اگر ROI مثبت نباشد ، وست وود یک وزن مکمل رسانه ای بدون هزینه را برای تحویل ROI تضمین شده ، اجرا می کند.

علاوه بر محور بودن محتوا ، رادیو و چاپ تمایل به خراب شدن در هزاره ها دارند ، که امروزه مسئولیت بسیاری از تصمیمات خرید را بر عهده دارند. بنابراین وقتی در مقابل گزینه های رسانه ای که بیشتر در زندگی خریداران نقش بسته است ، مخالفت کنید ، ارائه ضمانت فروش می تواند گلدان را شیرین کرده و توجه بیشتری را به خود جلب کند.