تبلیغات الماس

بج سینه طلایی مات و براق

کمترین میزان سفارش 10 عدد می باشد

بج سینه طلایی مات و براق = 10 عدد تا 30 عدد – قیمت هر عدد 150.0000 تومان

برای سفارش بیشتر از 30 عدد با کارشناسان ما در ارتباط باشید .

این قیمت برای تا ابعاد 24 میلیمتر می باشد و در صورت بزرگتر بودن بج با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

توضیحات :

قیمت کالا :

150,000 تومان

توضیحات

کمترین میزان سفارش 10 عدد می باشد

بج سینه طلایی مات و براق = 10 عدد تا 30 عدد – قیمت هر عدد 150.0000 تومان

برای سفارش بیشتر از 30 عدد با کارشناسان ما در ارتباط باشید .

این قیمت برای تا ابعاد 24 میلیمتر می باشد و در صورت بزرگتر بودن بج با کارشناسان ما در ارتباط باشید.