تبلیغات الماس

بج طلایی + ۲ رنگ اضافه

بج سینه طلایی مات و براق + 2 رنگ اضافه = 10 عدد تا 30 عدد – هر عدد 170.0000 تومان

کمترین میزان سفارش 10 عدد می باشد.

برای سفارش بیشتر از 30 عدد با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

این قیمت برای تا ابعاد 24 میلیمتر می باشد و در صورت بزرگتر بودن بج با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

توضیحات :

قیمت کالا :

170,000 تومان

توضیحات

بج سینه طلایی مات و براق + 2 رنگ اضافه = 10 عدد تا 30 عدد – هر عدد 170.0000 تومان

کمترین میزان سفارش 10 عدد می باشد.

برای سفارش بیشتر از 30 عدد با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

این قیمت برای تا ابعاد 24 میلیمتر می باشد و در صورت بزرگتر بودن بج با کارشناسان ما در ارتباط باشید.