تندیس - 62 - -
۳۰
شهریور

تندیس تبلیغاتی در دنیای امروز که تمام روابط انسانی دیجیتالی شده است؛ بدست آوردن محبت دیگران امری مشکل به نظر می آید. مردم همیشه دنبال راه های جدید برای...

ادامه مطلب