تبلیغات الماس

استفاده از مهارت خطاطی در تابلوسازی

تابلو

خطاطی و خوشنویسی خطاطی در تابلوسازی چه جایگاهی دارد؟ حتما می دانید که خطاطی و خوشنویسی یکی هنرهای قدیمی و ماندگار در کشورماست. در قدیم الایام از این هنر استفاده های مختلفی می شده است و صاحبان کسب و کار از هنرمندان می خواستند که نام آن ها یا کسب و کارشان را بر روی […]