لوح تقدیر - 6 - -
۰۱
مهر

لوح تقدیر و کاربرد آن لوح تقدیر یا تقدیر نامه نوشته‌ای با متن خاصی است که برای تقدیر و تشکر از افراد یک سازمان و ارگان در جشنواره‌ها و همایش‌ها...

ادامه مطلب