تبلیغات الماس

متن آماده تقدیرنامه

لوح تقدیر A4

لوح تقدیر دانش آموز پيروز کسي است که با زيبايي اميد، آينده را بيارايد دانش آموز محترم ………. از آموزشگاه ………. اينک که بادستهاي مهربان، عزم راسخ و ذهـن خلاق در کوچه هـاي دل، حديـث افـتخار را سرودي و موفق به کسـب رتبه ………. مسابقه………. درسال تحصيلي ………. شده اي، به شکرانه همـت والا و […]