حروف برجسته - 04 - ساخت حروف برجسته پلکسی گلاس بر روی دیوار -
۱۰
آبان

ساخت حروف برجسته پلکسی گلاس بر روی دیوار

حروف برجسته از ورق پلکسی گلاس ساخته شده. این حروف را میتوان به صورت پشت چسبدار طراحی و اجرا کرد . برچسب استفاده شده ، چسب دوطرفه سلولزی می...

ادامه مطلب