روش های جدید تبلیغات ( بخش 8 ) - achap - روش های جدید تبلیغات ( بخش 8 ) -
۰۹
آبان

روش های جدید تبلیغات ( بخش ۸ )

  1. یک سفر در اینستاگرام ایجاد کنید
    من این را برای اولین بار از مرسدس دیدم و بسیار جذاب است. شخصی برای ایجاد این سفر سفارشی سازی اینستاگرام باید خستگی ناپذیر کار کند و انواع حسابهایی را ایجاد کند که برچسب خورده اند – تعداد زیادی کار دستی – اما نتیجه احساس شخصی و تعاملی می کند.

23- برو بزرگ یا به خانه برو
همه ما یک چالش در رسانه های اجتماعی دیده ایم (یا حتی در آن شرکت کرده ایم) ، مانند چالش Ice Bucket برای آگاهی از ALS ، چالش مد روز مردانه یا چالش مرد در حال اجرا. از قدرت اینترنت به خوبی استفاده کنید! قاعده شماره یک رسانه های اجتماعی درگیر شدن با مخاطبان شماست و یک روش خلاقانه برای تبلیغ برند شما این است که همکاران خود را در کنار هم قرار دهید تا یک چالش احمقانه را انجام دهند.