انواع تبلیغ - achap - انواع تبلیغات (بخش 3) -
۱۸
آذر

انواع تبلیغات (بخش ۳)

3. تبلیغات تلویزیونی

تبلیغات تلویزیونی در دهه 1940 با تبلیغ موارد عملی و مبارزات سیاسی سرچشمه گرفت. هم اکنون تبلیغ کنندگان می توانند از تلویزیون برای تبلیغ غذا ، اسباب بازی ، فروشگاه ، خدمات تجاری و موارد دیگر – هم در کانالهای تلویزیونی محلی و هم برای شبکه های پخش ملی استفاده کنند. در این روش تبلیغ ، تبلیغ کننده به شبکه تلویزیونی منطقه ای یا ملی پرداخت می کند تا آگهی خود را در هنگام وقفه های مشخص شده در برنامه نویسی منظم شبکه نشان دهد.